Geschiedenis

Huize Agnes is vernoemd naar Agnes van Leeuwenberch, die in Utrecht werd geboren rond 1500 en in 1562 als zeer rijke weduwe stierf – ook weer in Utrecht. Henny van den Nagel, de oprichtster van Huize Agnes, woont in de buurt van de Utrechtse Agnes van Leeuwenberchstraat en toen zij bezig was met de oprichting van haar vrouwenopvang, ontdekte ze wie Agnes van Leeuwenberch was en wat zij voor de stad had betekend.

Agnes had haar hele vermogen nagelaten ‘tot alimentatie, nooddruft ende onderhoud van arme mensen, mans- ende vrouwspersonen, die geen onderhoud hebben, ziek, krank, ongevallig, bedvast ende ook van pest bevangen wezende, die zonder hulp van aalmoezen niet zouden kunnen leven.’ 

In 1567 werd het gasthuis Leeuwenberch aan het Servaasbolwerk geopend. Dit ‘pesthuis’ moest zo afgelegen mogelijk liggen met het oog op besmetting. Toen halverwege de zeventiende eeuw het gevaar voor de pest was geweken, werden er lijders aan andere besmettelijke ziekten opgenomen. Begin negentiende eeuw ging het gasthuis een samenwerking aan met het fonds van het St. Catharijne-gasthuis om samen het Algemeen Ziekenhuis in de stad te vormen: het voormalige AZU!?

Agnes van Leeuwenberch
huidige Leeuwenberghkerk
Agnes van Leeuwenberch Leeuwenbergh gasthuis eind 18e eeuw huidige Leeuwenberghkerk

Agnes en Henny

Henny van den Nagel en Agnes van Leeuwenberch hebben de tussenliggende eeuwen even terzijde geschoven en de handen ineengeslagen. Beiden beseften dat de samenleving sterker en gezonder wordt van fondsen die worden besteed aan de zwakkeren in de samenleving. Agnes richtte zich op opvang voor de zieken, Henny op opvang voor de kwetsbare groep vrouwen en kinderen die zonder verblijfspapieren in Nederland zijn terechtgekomen. Beiden hielden zich daar op latere leeftijd mee bezig; Agnes besloot haar bezittingen na haar dood aan dit doel te schenken, Henny richtte na haar pensioen de stichting Agnes van Leeuwenberch op, nam een hypotheek voor een geschikt pand en doneert sindsdien zelf een vast maandelijks bedrag voor de exploitatie.
Deze combinatie van zelf geven en er tegelijk middenin staan werkt haar het beste en ze hoopt met dit alles mensen te inspireren óók iets te doen. Henny: “Wat je nodig hebt voor dit soort idealen is basiskapitaal, mensen die je willen steunen en die daadwerkelijk iets willen doen en verder: doen, doen, doen, niet stil blijven zitten.” 

Een gedicht, een elf (*), voorgedragen door Henny van den Nagel ter gelegenheid van de kennismaking van stichting Agnes van Leeuwenberch met haar naaste buren en de opening van huize Agnes op 11 oktober 2006:
 

Agnes,
bewogen vrouw,
voorbeeld voor Utrechters,
maakte plaats voor misdeelden -
Agnes…


* De dichtvorm elf werkt niet met lettergrepen, maar met woorden. Een elf bestaat uit elf woorden, als volgt verdeeld over de regels: 1-2-3-4-1.