Vacatures

Bewoners Huize Agnes, foto: J. JansenVacature Sociaal Beheerder

Huize Agnes biedt op drie locaties in Utrecht tijdelijk opvang aan twintig vrouwen en hun kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verblijven. Huize Agnes is een veilige plek waar vrouwen tot rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht, een plek waar ze kunnen nadenken over hun toekomst. Om deze vrouwen nieuw perspectief te bieden, leggen we contact met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander land.

De situatie van de bewoonsters van Huize Agnes is doorgaans complex. Hun kennis van Nederland en de Nederlandse taal is gering. Ze ervaren veel stress door hun soms uitzichtloze situatie en beperkte mogelijkheden en middelen om een zinvol bestaan te leiden met vaak moedeloosheid, depressiviteit en inactiviteit als gevolg. Bij Huize Agnes werken drie parttime betaalde krachten, drie stagiaires en ruim dertig vrijwilligers.

Per direct zoeken wij ter versterking van het team een: 
Sociaal Beheerder 
(16 uur per week/0,4 fte)

Functieomschrijving
Het werk van de Sociaal Beheerder is gericht op het bevorderen van een gezond en veilig leefklimaat voor de bewoonsters en hun kinderen en op het bevorderen van goed huurderschap. De Sociaal Beheerder kan vlot reageren op dagelijkse, praktische problemen en denkt in oplossingen. 

Taken en resultaatgebieden
Beheren
Beheertaken uitvoeren, zodanig dat veiligheid, hygiëne en goed huurderschap gewaarborgd worden.
 • Signaleert, beoordeelt en verricht waar mogelijk klein onderhoud en reparaties aan gebouwen, ruimtes,  inventaris en tuin;
 • Coördineert huishoudelijke taken gericht op een schoon, veilig en duurzaam huishouden;
 • Coördineert onderhoud van de tuinen en een schone omgeving van de panden
 • Beheert sleutels en de voorraden.
Bewonerscontacten
Bewonerscontacten onderhouden rond het voeren van een gezamenlijk huishouden, zodanig dat een open gesprek hierover mogelijk is, praktische zaken worden opgelost en begeleidingsvragen worden doorverwezen naar de hulpverleners van Huize Agnes.
 • Verstrekt de bewoonsters  informatie over het huis waarin zij wonen en de leefregels met het doel ze  een schoon, veilig en duurzaam huishouden te bieden;
 • Biedt ondersteuning ten aanzien van het duurzaam  leren huishouden;
 • Organiseert periodiek huisvergaderingen met bewoonsters;
 • Registreert incidenten en bijzonderheden en  bespreekt deze in het team. 
Toezien
Toezien op het onderhoud van de gebouwen, de inventaris en de directe omgeving van de huizen van Huize Agnes, zodanig dat de vrouwen en hun kinderen op een veilige wijze kunnen wonen.
 • Handelt actief bij overtreding van de leefregels, overlast, conflicten of vandalisme;
Samenwerking
Werkt samen met collega’s  zodanig dat de voortgang en kwaliteit van het werk wordt bewaakt.
 • Neemt deel aan het teamoverleg;
 • Bespreekt moeilijke situaties met de collega’s;
 • Organiseert afspraken met derden (woningbouwvereniging, monteurs, klussers etc.).
Kennis, ervaring en competenties
 • MBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • In staat om facilitaire en technische werkzaamheden met beperkte middelen uit te voeren en daarbij creatieve oplossingen te vinden;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Doorzettingsvermogen en geduld bij het zoeken naar oplossingen;
 • Kan handelen in crisissituaties;
 • Stressbestendig:
 • Integer in het omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Kan op een positieve wijze met kinderen omgaan;
 • In bezit van rijbewijs B;
 • Wonend in (de directe omgeving van) Utrecht;
 • Kennis van de Engelse taal is een pré.
Informatie en solliciteren
De functie wordt ingeschaald in schaal 4 (max. € 2.451,- bruto/fulltime) of 5 (max. €2.604,- bruto/fulltime) van de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van kennis en ervaring. In eerste instantie gaat het om een contract van een jaar. Voor informatie kun je op maandag en dinsdag bellen met Anita Hardeman, 06-12919638.  Je sollicitatie kun je tot 21 maart 9.00 uur mailen naar roos.verheggen@huizeagnes.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 maart. Dowload hier de hele vacaturetekst

 Huize Agnes zoekt nieuwe bestuursleden

We zijn op zoek naar twee nieuwe algemene bestuursleden. Kennis van pr & marketing bij tenminste één van hen stellen we erg op prijs. Verder vragen we betrokkenheid, creatief denkvermogen en tijd.

Over Huize Agnes
Huize Agnes biedt in Utrecht tijdelijke opvang aan vrouwen en kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verblijven. Huize Agnes is een veilige plek waar vrouwen tot rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven te maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht. Zij kunnen er nadenken over hun toekomst. Om deze vrouwen nieuw perspectief te bieden, werken we samen met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun eigen land of emigratie naar een ander land.
De situatie van de bewoonsters van Huize Agnes is doorgaans complex. De begeleiding van Huize Agnes is erop gericht om de vrouwen te helpen zelf weer de regie over hun leven te nemen.

Organisatie 
Huize Agnes draait deels op betaalde krachten, deels op vrijwilligers en stagiaires. We ontvangen subsidie van de gemeente Utrecht en van diverse fondsen. Daarnaast ontvangen we giften van particuliere donateurs. 
Huize Agnes bestaat ruim 10 jaar en maakt een ontwikkeling door naar een meer professionele organisatie.

Meer weten
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Roos Verheggen, secretaris van het bestuur, via roos.verheggen@huizeagnes.nl

 

vrijwilligers handen

Vrijwilligerswerk

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die vrouwen en kinderen, of de organisatie, vrijwillig willen ondersteunen bij praktische en andere zaken, bijvoorbeeld om op te passen, klussen in huis en tuin te doen en om maatje van een bewoonster te worden.

Onze vacatures vind je op de website van de Vrijwilligerscentrale Utrecht: www.vcutrecht.nl